Čtvrtek 19. květen 2022
Svátek má Ivo

Slaný - Část stavby obchvatu silnice I/16 u Slaného byla ve středu 18. prosince zprovozněna. Kamionová doprava má, kromě zásobování, vjezd do historického města Slaný odteď zakázán.

Přibližně 3000 kamionů denně tak bude odkloněno po nově zbudovaném obchvatu silnice I/16 vedoucího kolem města v délce úseku 6,7 km. Přeložka silnice I/16 na trase Velvary – Slaný začala být budována v prosinci 2017 a hotova má být do konce září roku 2020. Celková délka obchvatu bude 13,3 km s investicí státu ve výši téměř 747 milionů Kč bez DPH za celou stavbu.

Silnice I/16 propojuje úsek mezi dálnicemi D7 a D8 a nahrazuje severní část Pražského okruhu D0, jehož výstavba je zatím v nedohlednu. Stavbu vítají nejenom Slaňáci, ale také okolní obce, které byly dlouhé roky enormně zatíženy tranzitní dopravou. „Dosud centrem města Slaný projíždělo přibližně 10000 aut z toho téměř 3000 kamionů. Věříme, že nám obchvat výrazně pomůže zlepšit zejména životní prostředí a dále zvýšit komfort pro naše obyvatele, kteří roky trpěli vibracemi, hlukem a emisemi z provozu tranzitní dopravy“ uvádí starosta města Martin Hrabánek. Centrum města se tak stane zaslouženou klidovou zónou a i celková bezpečnostní situace na přetížených křižovatkách, nejenom ve městě, by se měla zlepšit.

Zástupce hlavního investora stavby – ředitel Ředitelství silnic a dálnic poděkoval za spolupráci zhotoviteli stavby – společnosti STRABAG, a.s. díky jejichž pracovníků se zprovoznění podařilo zkrátit a ulehčit tak městu Slaný od kamionové dopravy. Zástupce zhotovitele stavby následně poděkoval především všem lidem, kteří se na stavbě podíleli, a ve svém projevu zdůraznil, že úsek je zprovozněn o celých 339 dnů dříve, než bylo původně plánováno i přes neplánované změny díky archeologickým nálezům.

Starosta města Slaný Martin Hrabánek na závěr poděkoval za vstřícné jednání, ochotu, a iniciativu investorova stavby, ale především zhotovitele, kterým se podařilo přesunout stavební kapacity do naší části obchvatu a tento úsek dokončit. Dále zavzpomínal na bývalého starostu Ivo Rubíka, který dlouhodobě aktivně usiloval o to, aby se tato stavba vrátila zpět k prioritním realizacím.

V souvislosti se zprovozněním části obchvatu u Slaného nyní město plánuje postupně opravit komunikace, které nebylo možné z důvodu vysoké intenzity nákladní dopravy realizovat. Opravy některých silnic a místních komunikací, které byly poškozeny stavbou obchvatu, má v plánu realizovat Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Nejvytíženějším a nejdůležitějším úsekem je ve Slaném kruhový objezd na styku silnic II/118, III/00724 a silnice III/00724 v ulici Pražská. Stavební stav těchto komunikací je několik let kritický. Město Slaný již požádalo vlastníka komunikací - Středočeský kraj a správce silnice Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje o zařazení oprav do svého rozpočtu.

Stavba, mimo jiné, přinesla i bohaté archeologické nálezy. Archeologové z Akademie věd České republiky odkryli nejrozsáhlejší sídelní aglomeraci od doby halštatské do doby bronzové a dále nejrozsáhlejší pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry na území Čech. V druhé polovině příštího roku se můžeme těšit na výstavu nalezených artefaktů, kterou Město Slaný připravuje ve spolupráci s AV ČR již nyní.

Slavnostního aktu zprovoznění se zúčastnili: za zhotovitele stavby společnost STRABAG a.s.– předseda představenstva společnosti pan Ing. Ondřej Novák; hlavní investor stavby – generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic České republiky pan Ing. Karel Mátl; za Město Slaný – starosta pan Martin Hrabánek (ODS), místostarosta pan Radek Vondráček (ANO), vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství pan Tomáš Černický; manželka zesnulého starosty Ivo Rubíka, díky jehož aktivitě byla stavba vrácena do zásadních projektů k realizaci; radní a zastupitelé města Slaný; starostové okolních obcí, zástupci médií a veřejnost.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-teplicko.cz | Linelab.cz