Pondělí 5. prosinec 2022
Svátek má Jitka

ČR - Na léčbu 20 nejnákladnějších pacientů vynaložila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vloni více než miliardu korun, tj. o 100 % více než v roce 2020. Vysoké náklady na léčbu jsou v těchto případech z naprosté většiny (96 %) tvořeny cenou léčivých přípravků.

Se vstupem nových léků na trh dochází každoročně k proměně struktury diagnóz, které se řadí mezi ty nejnákladnější. Vloni se 18 z 20 nejdražších pacientů léčilo s nějakou formou onemocnění nervové soustavy, dva pak s poruchou metabolismu. Přístup svých klientů k inovativním lékům VZP rozšiřovala i v roce letošním.

Nejdražší pacient vůbec za loňský rok pochází z Plzeňského kraje. Na jeho léčbu bylo zapotřebí vynaložit 64 milionů korun. Podle VZP je jeho diagnózou jiná zděděná spinální svalová atrofie. O čtyři miliony korun potřebovala na léčbu pacientka z Ústeckého kraje se stejným onemocněním.

„Aby byla VZP schopna zajistit našim klientům nejmodernější léčbu, včetně léčby tzv. vzácných onemocnění, musí vést aktivní lékovou politiku. V praxi to představuje neustále probíhající, poměrně náročná jednání s dodavateli inovativních léčivých přípravků, jejichž cena se pohybuje v řádu desítek milionů korun. Pro pacienty jsou však mnohdy jedinou nadějí na lepší život,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Česko se i díky tomuto přístupu posouvá v žebříčku dostupnosti inovativních léčivých přípravků. Jak vyplývá ze studie Evropské federace farmaceutických firem (EFPIA), vloni obsadilo 9. příčku mezi zeměmi EU, daleko před státy V4, ale například i před Španělskem, Portugalskem či Belgií.

„Jsem hrdý na to, že se v žebříčku dostupnosti inovativních léčivých přípravků dostáváme na přední příčky v Evropě, nicméně musíme průběžně velmi bedlivě vyhodnocovat účinnost nově užívaných superdrahých léčivých přípravků, resp. jejich reálný přínos pro pacienty. Finanční náročnost terapie musí být vyvážena jednoznačným benefitem pro naše klienty,“ říká Tom Philipp, předseda Správní rady VZP.

Vloni VZP uhradila 16 dětským pacientům, kteří trpí onemocněním SMA (spinální muskulární atrofií), lék Zolgensma. Na zajištění tohoto inovativního přípravku se VZP podařilo s dodavatelem dohodnout na konci roku 2020. Od 1. 1. 2022 byl spuštěn celonárodní pilotní projekt, který rozšířil novorozenecký screening o onemocnění SMA (spinální muskulární atrofie) a SCID (těžká kombinovaná imunodeficience). Vyšetření je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Odhalení onemocnění v prvních dnech života novorozence je naprosto klíčové pro včasné zahájení adekvátní léčby, jejich časný záchyt má zásadní vliv na pacientovu prognózu.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-teplicko.cz | Linelab.cz