Ilustrační foto: CC0
Zajímavosti

ČR – Ministerstvo zemědělství upravilo vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství. Norma nově stanoví definice o víně a vůbec poprvé určuje, co může být označeno jako oranžové nebo nefiltrované víno. Novela vstoupila v platnost 15. října letošního roku.

Větší přehlednost v označování vín a větší jistota pro spotřebitele, odkud víno pochází, to jsou přínosy upravené vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství. Novela určuje, kdy mohou být na etiketě vín uváděny některé informace (např. o historii vína či jeho výrobce) a vyobrazení (např. určitého místa, objektu či erbu).

„Místa, objekty nebo symboly vážící se k České republice mohou být vyobrazeny pouze na etiketách vín vyrobených z tuzemských hroznů, jejichž místo výroby, nebo jejich výrobce, má k vyobrazení blízký geografický nebo historický vztah. Touto úpravou významně omezíme klamání spotřebitelů prodejem zahraničních vín s etiketami, na kterých jsou známá místa České republiky. Nebude tedy možné, aby zákazník v lahvi opatřené etiketou s obrázkem například Pražského hradu objevil víno původem z Moldávie,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Novela také upravuje definice většiny tradičních výrazů užívaných pro označování vína, např. „panenská sklizeň“ nebo „mladé víno“ a současně byly zavedeny nové tradiční výrazy jako „rezerva“ a „grand rezerva“ rozlišující šumivá vína na základě délky jejich zrání.

Jako „panenská sklizeň“ může být označeno pouze víno vyrobené z hroznů z první sklizně vinice, přičemž nově může tato víno sklizeno již ve druhém roce po výsadbě. V případě „mladého vína“ byla prodloužena lhůta, ve které může být nabízeno spotřebitelům, až do 30. dubna roku následujícího po sklizni. Šumivá vína vyrobená tradiční metodou druhotného kvašení v lahvi, která zrála v lahvi na kalech minimálně 18 měsíců, mohou být označena jako „rezerva“ a v případě, kdy zrála nejméně 30 měsíců, jako „grand rezerva“.

Naprostou novinkou je vytvoření základního právního rámce s vymezením technologických postupů pro „oranžová vína“, „nefiltrovaná vína“ a přirozeně šumivá vína typu „pétillant naturel“, jejichž obliba u spotřebitelů významně roste.

Oranžová vína získávají svou osobitou barvu a chuť dlouhou macerací, nefiltrovaná vína neprochází během procesu svého zrání a lahvování filtrací a ponechávají si svůj přirozený jemný zákal. Vína typu „pétillant naturelt“ nebo také „PET NAT“ jsou přirozeně šumivá vína, která se ještě před ukončením kvašení stáčí do lahví a opatřují nejčastěji korunkovým uzávěrem. Jejich jemné bublinky tedy nevznikají druhotným kvašením po přidání kvasinek a cukru, jako je tomu u tradiční šampaňské metody.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru