Čtvrtek 19. květen 2022
Svátek má Ivo

Duchcov – Duchcovská radnice, stejně jako Statutární město Teplice, vyhlašuje anketu o osobnost roku, která se nejvíce zasloužila o rozvoj města. Posílat své návrhy na kandidáty na Cenu města Duchcova za rok 2021 mohou všichni občané s trvalým pobytem v Duchcově, kteří dosáhli věku 18 let. Příjem návrhů na jednotlivé kandidáty končí v neděli 20. února.

Cena města Duchcova je udělovaná jako ocenění fyzických nebo právnických osob za mimořádný přínos městu. Ať se jedná o dlouhodobou aktivitu, ze které má město prospěch například v oblasti společenské, sportovní, rozvoji města, autorské činnosti, ekologie, výchovně vzdělávací činnosti a podobně. Cena může být navržená i za prezentaci města. Její udělení přitom není vázáno na trvalý pobyt ani sídlo navrhované osoby na území města Duchcova.

V loňském roce obdržel Cenu města Duchcova 2020 Dušan Petráš. Udělená mu byla za dlouhodobou činnost a úspěchy v oblasti turistiky, za kvalitní reprezentaci a propagaci města Duchcova. V souvislosti s udělením této ceny schválilo duchcovské zastupitelstvo rovněž peněžní dar ve výši 10 tisíc korun.

Návrh na osobnost roku 2021 je nutné podat v písemné formě. Obsahovat musí přesnou identifikaci navrhovaného kandidáta a zdůvodnění, proč jej navrhovatel doporučuje. O tom, komu cena za rok 2021 připadne, rozhodnou duchcovští zastupitelé na dubnovém zasedání. Návrhy je možné poslat na adresu: Město Duchcov, organizační odbor MÚ, nám. Republiky 20/5, P.O.Box 21, 419 01 Duchcov, případně předat osobně v podatelně duchcovského městského úřadu.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-teplicko.cz | Linelab.cz