Sobota 13. srpen 2022
Svátek má Alena

Dubí – Pracovnice nového Komunitního centra v Dubí připravily na úterý 14. května pro veřejnost Den otevřených dveří. Cílem akce bylo přiblížit návštěvníkům možnosti a služby, které centrum nabízí a představit prostory objektu. V rámci programu se mohli návštěvníci zúčastnit komentované prohlídky interiéru, výtvarné dílny nebo diskuse na téma sociální politiky s dubským starostou Petrem Pípalem.

Zařízení provozuje na základě smlouvy s Městem Dubí organizace Květina. Informace o činnosti centra poskytly účastníkům pracovnice Barbora Bočková s kolegyněmi Barborou Vernerovou a Veronikou Klaus Horčíkovou. Zdůraznily, že základní osou nabízených služeb jsou čtyři oblasti. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy Květina, doprovázení pěstounů a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet. Všechny činnosti jsou korigovány v souladu s jednotným záměrem, kterým je minimalizovat sociální vyloučení jednotlivců i rodin, podpora rodiny a zlepšení podmínek pro její zdravé fungování.

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež od 6 do 16 let pomáhají pracovníci dětem kvalitně využívat volný čas. Podporují je ve školní úspěšnosti formou doučování, poskytnutím vhodných podmínek k vypracování úkolů i k učení. Ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí pomáhá centrum v řešení různých patologických jevů, které se u dětí vyskytnou. Pomoc orientují i na rodiny s problematickými vztahy, na partnery a jejich děti po rozvodu nebo rozchodu k uplatnění práva rodiče na dítě a dítěte na oba rodiče.

1505komunit3

Největší prostor je určený pro volnočasové aktivity.

Službou pro dospělé je například dluhové poradenství. Jak formou preventivní, tak i v pomoci lidem, kteří nezvládají řešit své pohledávky. Jednou ze stěžejních činností centra je práce s dospívajícími dětmi ve věku 15-18 let. Ty zde najdou pomoc při řešení běžných i mimořádných situací. Jednou do roka mají také možnost zúčastnit se socioterapeutického pobytu o prázdninách, které centrum pořádá ve spolupráci s akční skupinou Cínovecko. Čtyřdenní pobyt se uskutečnil například už v Dubičkách nebo v Opárně. Pro mnohé z dětí to byly první prázdniny v životě.

Přidanou hodnotou nového komunitního centra je podle Barbory Bočkové dětské hřiště, které je součástí areálu a přístupné veřejnosti. „Budeme se i v průběhu roku snažit oživit centrum v pořádání různých akcí pro veřejnost a navázat užší komunikaci s místními lidmi,“ uzavřela Bočková. Komunitní centrum má celkem 13 pracovníků. Většina jsou dobrovolníci bez pevného pracovního poměru. V současné době do centra dochází denně zhruba čtyřicítka dětí.

1505komunit2

Děti mají při doučování k dispozici také počítače.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-teplicko.cz | Linelab.cz