Pátek 4. prosinec 2020
Svátek má Barbora

Politická strana ZaRegion jde do krajských voleb v čele s úspěšným starostou Roudnice nad Labem Františkem Padělkem.

ZaRegion předstupuje před voliče Ústeckého kraje s volebním programem, který reaguje na zásadní a aktuální problémy Ústeckého kraje a jeho občanů včetně problému, který odkryla nedávná pandemie Covid-19, která bohužel stále ovlivňuje dění běžného života. Za jeden z hlavních úkolů považujeme nutnost dosáhnout co nejlepší připravenosti celého kraje na podobné krizové situace, které se ani do budoucna nedají vyloučit.

Připravenost kraje by v tomto ohledu mohla všem život v podobných situacích alespoň trochu ulehčit. K tomuto dosažení jsou zapotřebí lidé, kteří mají zkušenosti s krizovým řízením, a hlavně znalost v krizové situaci rozhodovat. Někteří naši kandidáti tyto zkušenosti mají.

Chceme se soustředit na nezbytné zajištění především zdraví a bezpečnosti našich občanů, minimalizovat následné negativní dopady pandemie, zejména pak narůstající nezaměstnanost, zastavit odliv zahraničních dělníků z firem kraje, které bohužel lze těžko místními zaměstnanci nahradit a z pozice kraje udělat maximum pro udržení provozu malých a středních podniků a živnostníků.

Vnímáme i problémy našich občanů pracujících za hranicemi, tzv. pendleři, jejichž příjmy se nezanedbatelně odrážejí i v ekonomice našeho kraje. V otázce udržení zaměstnanosti v Ústeckém kraji budeme aktivně podporovat české i zahraniční investory – zájemce o vstup do vytvořených průmyslových zón. V centru naší pozornosti bude i zkvalitnění a rozšíření technického vzdělávání naší mládeže, a to počínaje základními školami, tak i středními školami a odbornými učilišti, jichž je kraj zřizovatelem.

Stejně však budeme na území kraje podporovat i střední a vysoké soukromé školy. V kvalitním vzdělání naší mládeže vidíme budoucnost Ústeckého kraje. Samozřejmostí je pro nás podpora a další rozvoj zdravotnictví včetně jeho dostupnosti pro všechny občany, rozvoj krajské infrastruktury a dopravy, a to i lodní dopravy na řece Labe. Důraz budeme klást i na rekultivaci oblastí postižených jak průmyslovou výrobou, tak především dřívější těžbou uhlí.

Řada našich kandidátů jsou starostové a starostky měst a obcí Ústeckého kraje. Díky jejich zkušenostem je nám známa problematika kraje a problémy občanů, s nimiž se právě starostové a starostky dostávají do každodenního styku. Ve vedení Ústeckého kraje se proto chceme po krajských volbách zaměřit na podporu rozvoje měst a obcí kraje s důrazem i na pomoc malým obcím, kde je situace nejsložitější.

Pracovníci krajského úřadu musí lépe spolupracovat s vedením měst a obcí při řešení všech jejich zásadních problémů, reagovat i na předpokládané snížení rozpočtovaných finančních prostředků státu a aktivně podporovat investiční záměry mající přímý vliv na zaměstnanost a chod měst a obcí. Budeme významně podporovat i rozvoj zemědělství a ovocnářství v našem kraji a zajištění soběstačnosti základními potravinami. Ústecký kraj se musí znovu stát zahradou České republiky.

ZaRegion je otevřen spolupráci opravdu všem politickým subjektům, které občané do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje zvolí. V naší kandidátce jsou především nestraníci, ale najdou se i politicky začlenění lidé.

Naše kandidátka nabízí lidi ověřené praxí, kteří nevyrostli na základě stranických struktur, ale na základě dosahovaných výsledků ve svých dosavadních profesích nebo při řízení samospráv, což dává záruku, že umí problémy řešit. Lidé je znají z praxe, a tak hlavním motivem k volbě naší strany je důvěra. Práci ve prospěch kraje chceme vykonávat jako poslání, ne jako zdroj obživy.

ZaRegion povede do krajských voleb jako lídr Ing. František Padělek, generálporučík v.v., bývalý První zástupce náčelníka generálního štábu AČR, velitel vzdušných sil AČR, diplomat, nyní úspěšný starosta Roudnice nad Labem.

Zadavatel: ZaRegion
Zpracovatel: ZaRegion

3009zaregion2

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-teplicko.cz | Linelab.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací