V novém pavilonu je i špičkové přístrojové vybavení. Foto: Oldřich Hájek
Teplice

Ústí nad Labem – Vedení Krajské zdravotní a zástupci Ústeckého kraje slavnostně otevřeli v ústecké Masarykově nemocnici nový moderní pavilon. Jeho součástí jsou operační sály a lůžka oddělení kardiochirurgie, kardiologie, hrudní chirurgie, Kliniky anesteziologie, perioperační medicíny a jednotky intenzivní péče (KAPIM a JIP), i ambulance jednotlivých oddělení. Jde o nemocniční koncept budovy vycházející z nejnovějších trendů.

Nový pavilon je významnou nemocniční stavbou i v rámci České republiky. Investiční akce byla částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, tzv. REACT– EU, s výší dotace 500 000 000 Kč. Z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow, využívá Krajská zdravotní investiční úvěr od Komerční banky, a. s. Celkové cenové náklady jsou bezmála 1,8 miliardy Kč včetně DPH.

„Nový pavilon představuje důležitý posun pro zdravotní péči v našem kraji, proto je dobře, že se Ústecký kraj z pozice jediného akcionáře na výstavbě významně finančně podílel. Jsem hrdý, že Krajská zdravotní má další špičkové pracoviště a že můžeme našim občanům nabídnout odbornou péči a lékařské vybavení na nejvyšší úrovni," vyzdvihl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

„Požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem zajistit pacientům péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Naším cílem je dlouhodobé, koncepční promýšlení investic do našich nemocnic i v souladu s demografickými trendy,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, pod niž spadá celkem sedm nemocnic v regionu.

„Otevření nové budovy s kardiocentrem je skvělé nejen pro zdravotníky, ale hlavně pro všechny obyvatele Ústeckého kraje. Po téměř osmi letech příprav a velké podpory vedení Ústeckého kraje se můžeme pochlubit nejmodernějším kardiocentrem v České republice, kde budeme mít k dispozici tři špičkové angiolinky včetně hybridního sálu a dva operační sály pro kardiochirurgii. Budova je i po stavební stránce velice zdařilá a nabízí velkorysé prostory pro budoucí pacienty. Musím velice poděkovat všem, kteří se na vzniku tohoto krásného centra podíleli a garantovat jim, že uděláme vše pro to, aby budoucí pacienti byli s naší péčí spokojeni,“ kvituje ředitel ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Aleš Chodacki.

„Obyvatelé Ústeckého kraje se dočkali moderního centra komplexní kardiovaskulární léčby, které pomůže zlepšit dostupnost této vysoce specializované péče přímo v kraji,“ říká generální ředitelka Krajské zdravotní MUDr. Taťána Soharová.

Stavbu nového pavilonu projektoval architektonický a projektový ateliér Domy architects pod vedením Ing. arch. Michala Juhy a Ing. arch. Jana Topinky. „Pavilon s kardiocentrem je unikátní stavbou v tom ohledu, že nejen přináší významný impuls kardiologii a kardiochirurgii, ale současně rozvíjí podstatné části nemocnice, a to intenzivní péči a operační trakt. Samotné kardiocentrum je komplexním pracovištěm od ambulantní a jednodenní péče až k vysoce specializované kardiochirurgii. V operačním traktu je mimo jiné vybudován nejmodernější hybridní sál v České republice,“ dodává Juha.

Zhotovitelem stavby je Sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“ s vedoucím členem sdružení společností Metrostav a.s.

Kapacity pracovišť v nové budově:

Centrální operační sály

 • 7 operačních sálů (5 sálů standardních a 2 sály hybridní s angiolinkou, jeden s magnetickou rezonancí) – jeden ze sálů přísluší ke kardiologii

Kardiologie

 • 3 operační sály (hybridní s angiolinkou)
 • 30 standardních lůžek
 • 6 lůžek denní stacionář
 • 16 lůžek JIP (akutní příjem)

Kardiochirurgie

 • 2 operační sály
 • 15 standardních lůžek
 • 7 lůžek intermediárních
 • 7 lůžek JIP

Hrudní chirurgie

 • 25 standardních lůžek

KAPIM a JIP

 • 12 lůžek JIP
 • 12 lůžek KAPIM

Ambulance – centrální umístění – přísluší ke kardiologii, kardiochirurgii a hrudní chirurgii

 • 11 ordinací
REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru