Ilustrační foto
Teplice

ČR - Na jednání vlády byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění. Úprava mimo jiné upřesňuje sdělování údajů mezi ČSSZ a pojišťovnami nebo doplňuje povinnost OSVČ používat datovou schránku.

Změna zákona tak přinese zjednodušení a zrychlení jak pro pojištěnce, tak pro územní správy sociálního zabezpečení. Součástí novely je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV.

Elektronizace dávek se bude týkat peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Změna zahrnuje také nárok na ošetřovné pro nemocensky pojištěné OSVČ a další zaměstnance. Dotkne se tak nejen zaměstnanců v pracovním poměru, ale i zaměstnanců, kteří pracují na DPP nebo DPČ.

„Zpřehlednění a zrychlení toku informací přinese urychlení výplaty dalších dávek nemocenského pojištění a výrazné snížení byrokracie a zbytečného papírování. Změna se bude týkat všech, jak zaměstnavatelů a zaměstnanců, tak i ošetřujících lékařů, pojištěnců školských zařízení, orgánů ochrany veřejného zdraví a orgánů nemocenského pojištění. Zaměstnanci budou mít zároveň aktuální přehled o stavu vyřizování všech dávek,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důležitou součástí zákona je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV. Ministerstvo tak bude nově správcem všech klíčových informačních systémů resortu. „Změna umožní vyšší efektivitu státní správy a postupné propojování našich agend a informačních systémů,“ shrnul ministr Jurečka.

Mezi další opatření patří např. zrušení podmínky shodného trvalého bydliště v případě ošetřovného u druha a družky či podmínka písemného souhlasu ošetřované osoby s poskytováním péče. Výrazného zjednodušení se dále dočkají OSVČ při snižování měsíčního vyměřovacího základu v případě poklesu jejich příjmů či vymáhání pojistného a penále kvůli zavedení výkazů nedoplatku. Hranice pro odepsání dluhu na pojistném a penále se dále navyšuje ze 100 Kč na 300 Kč.

Rozšiřuje se také možnost zpětného pojištění osob dobrovolně důchodově pojištěných o bývalé OSVČ pro získání doby pojištění a u OSVČ dojde ke zohlednění uhrazené pravděpodobné výše pojistného pro budoucí nároky. Zákonem se také mění promlčecí lhůta u dlužného pojistného z 10 let na 6 let a dojde tak ke sjednocení s lhůtou pro placení daní.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru