TIP NA VÝLET: Vydejte se na kopec bílého kamene. Místní křemenec využívali už lidé v pravěku
Písečný vrch. Foto: Martina Nováková
Výlety

Mostecko, Lounsko - Přírodní rezervaci Písečný vrch najdeme u Břvan. Vyhlášena byla v roce 1996 na rozloze téměř 40 ha.

Písečný vrch je geologicky podobný Řípu. Při průzkumu bylo zjištěno, že kopec je zřejmě pozůstatkem hrdla třetihorní sopky. Odborníci se domnívají, že sopečná láva tehdy prorazila až několik metrů silnou povrchovou vrstvu křemence. Tlakem byl křemenec rozdrcen na jednotlivé bloky. Ty se pak zřítily zpátky do sopky.

Díky erozi došlo k odkrytí křemencových bloků, které od pravěku až do odtěžení v šedesátých letech pokrývaly travnatý kopec, který připomínal zkamenělé stádo ovcí.

HISTORIE

Místní křemenec využíval i člověkem doby kamenné. Protože se kámen dobře štípal a měl ostré hrany, vyráběl z něho nástroje.

Z doby staršího paleolitu zde byly nalezeny pozůstatky lidského příbytku zahloubeného pod zem a uprostřed ohniště asi 250 tisíc let staré. Patrně tu žil neandertálec a příbytek je považován za nejstarší lidské obydlí v České republice. Z doby středního paleolitu tady odborníci objevili velké množství kamenných nástrojů nebo jejich úštěpů.

ZAJÍMAVOSTI

Na Písečném vrchu se nachází významná lokalita výskytu vzácných rostlin a živočichů a zároveň, již zmiňované, archeologické naleziště.

Od starších čtvrtohor, konkrétně od doby ledové se tu nevyvinula klasická lesní vegetace. Zachovaly se tu proto úzkolisté teplomilné trávníky. Z ohrožených druhů zde roste kavyl Ivanov, kavyl sličný, řebříček štětinolistý, sasanku lesní, kozinec bezlodyžný, ostřici oddálenou, hořeček brvitý i len tenkolistý.

Ze vzácných a chráněných obratlovců tu žije čolek obecný, čolek velký, ropucha krátkonohá a obecná, skokan skřehotavý a blatnice skvrnitá. Je zde rovněž kolonie sysla obecného.

Písečný vrch je od roku 1974 archeologickou kulturní památkou.

BYL ZDE NEJSTARŠÍ KŘEMENCOVÝ LOM V EVROPĚ

Lokalita je silně poznamenána těžbou surovin ve dvacátém století. V polovině 20. století byla na severní straně kopce zřízena pískovna. V šedesátých letech pak tu začala těžba křemence, který odtud byl prakticky odtěžen.

Při těžbě křemence zde na přelomu 60. a 70. let 20. století probíhal archeologický výzkum. Ten měl zjistit, že tu byl zde odhalil nejstarší známý křemencový lom v Evropě.

KUDY NA PÍSEČNÝ VRCH

Na Písečný vrch vede odbočka z modře značené turistické trasy z Bělušic do Lenešic. Lze se tam také dostat z polní cesty ze silnice mezi Bečovem a Hrádkem.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru