V Česku proběhlo šesté kolo testování ve školách, prokázalo další významný nárůst
Ilustrační foto
Teplice

ČR - V pondělí 24. ledna proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 104 tisíc žáků a téměř 183 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Objem realizovaných testů zůstává v jednotlivých kolech testování přibližně stejný.

Testování žáků odhalilo celkem 15 178 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1 373,7 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 24. ledna potvrzeno 1 449 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 793,6 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. V obou případech jde o velmi významný nárůst, více než dvojnásobný, proti předchozím kolům testů. Pro srovnání, u žáků základních škol bylo 13. ledna potvrzeno 1 754 záchytů nákazy a 17. ledna celkem 4 566 záchytů. U studentů středních škol bylo 13. ledna potvrzeno 1 262 případů a 17. ledna celkem 2 644 případů. Růst zátěže je důsledkem naprosté dominance nové varianty viru omikron, která dle Státního zdravotního ústavu již dosahuje více než 98 % podíl na všech nových nákazách. Podíl potvrzených primárních záchytů (konfirmace PCR po primárních antigenních testech) byl u testů ze 24. ledna nahlášen v rozsahu 50–59 %, což je srovnatelné s daty ze 17. ledna.

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZE DNE 26. 1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 96 % škol.

  • nahlášeno je více než 1 104 tis. testů u žáků / studentů a téměř 183 tisíc testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 29 963 u žáků/studentů a 2 973 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 15 178 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 1 449 potvrzených nákaz u zaměstnanců
  • Na rozdíl od předchozích kol testů byla dne 24.1. zachycena významně vyšší zátěž populace žáků základních škol než u studentů středních škol, stejný trend potvrdila i data z testů zaměstnanců

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. Ag testů tato:

  • 1373,7/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 1281,1; SŠ: 1597,9)
  • 793,6/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 725,2; SŠ: 968,1)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 53 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 47,3% primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců.

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 24. 1. 2022 v přepočtu na 100 tis. osob dané věkové třídy byly tyto:

  • věková třída 6 – 11 let: 363,9
  • věková třída 12 – 15 let: 589,7
  • věková třída 16 – 19 let: 653,3

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 24.1. zachyceno 50 113 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6 – 19 let. Z toho 15 178 (30,3%) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 8 506 (16,9%) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 2 345 případů přímo zachyceno testy ve školách.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru