Květina připravila den otevřených dveří v komunitním centru
Zprava: Barbora Bočková a Barbora Vernerová. Foto: Ilona Kaulfuss
Teplice

Dubí – Pracovnice nového Komunitního centra v Dubí připravily na úterý 14. května pro veřejnost Den otevřených dveří. Cílem akce bylo přiblížit návštěvníkům možnosti a služby, které centrum nabízí a představit prostory objektu. V rámci programu se mohli návštěvníci zúčastnit komentované prohlídky interiéru, výtvarné dílny nebo diskuse na téma sociální politiky s dubským starostou Petrem Pípalem.

Zařízení provozuje na základě smlouvy s Městem Dubí organizace Květina. Informace o činnosti centra poskytly účastníkům pracovnice Barbora Bočková s kolegyněmi Barborou Vernerovou a Veronikou Klaus Horčíkovou. Zdůraznily, že základní osou nabízených služeb jsou čtyři oblasti. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy Květina, doprovázení pěstounů a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet. Všechny činnosti jsou korigovány v souladu s jednotným záměrem, kterým je minimalizovat sociální vyloučení jednotlivců i rodin, podpora rodiny a zlepšení podmínek pro její zdravé fungování.

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež od 6 do 16 let pomáhají pracovníci dětem kvalitně využívat volný čas. Podporují je ve školní úspěšnosti formou doučování, poskytnutím vhodných podmínek k vypracování úkolů i k učení. Ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí pomáhá centrum v řešení různých patologických jevů, které se u dětí vyskytnou. Pomoc orientují i na rodiny s problematickými vztahy, na partnery a jejich děti po rozvodu nebo rozchodu k uplatnění práva rodiče na dítě a dítěte na oba rodiče.

1505komunit3

Největší prostor je určený pro volnočasové aktivity.

Službou pro dospělé je například dluhové poradenství. Jak formou preventivní, tak i v pomoci lidem, kteří nezvládají řešit své pohledávky. Jednou ze stěžejních činností centra je práce s dospívajícími dětmi ve věku 15-18 let. Ty zde najdou pomoc při řešení běžných i mimořádných situací. Jednou do roka mají také možnost zúčastnit se socioterapeutického pobytu o prázdninách, které centrum pořádá ve spolupráci s akční skupinou Cínovecko. Čtyřdenní pobyt se uskutečnil například už v Dubičkách nebo v Opárně. Pro mnohé z dětí to byly první prázdniny v životě.

Přidanou hodnotou nového komunitního centra je podle Barbory Bočkové dětské hřiště, které je součástí areálu a přístupné veřejnosti. „Budeme se i v průběhu roku snažit oživit centrum v pořádání různých akcí pro veřejnost a navázat užší komunikaci s místními lidmi,“ uzavřela Bočková. Komunitní centrum má celkem 13 pracovníků. Většina jsou dobrovolníci bez pevného pracovního poměru. V současné době do centra dochází denně zhruba čtyřicítka dětí.

1505komunit2

Děti mají při doučování k dispozici také počítače.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru