Pondělí 5. prosinec 2022
Svátek má Jitka

Ústí nad Labem - Do skupiny tučňáků brýlových v ústecké zoologické zahradě dorazili noví jedinci. V úterý 7. září přicestovala skupina deseti tučňáků z nizozemské ARTIS Amsterdam Royal Zoo. Šest samic a čtyři samci dorazili do ústecké zoologické zahrady v odpoledních hodinách a ihned byli vypuštěni do horní části expozice.

Transport proběhl bez problémů a tučňáci se pomalu adaptují na své nové prostředí. Po příjezdu byla zvířata označena barevnými rozlišovacími páskami, které slouží pro konkrétní identifikaci jedinců. V ústecké zoologické zahradě nasazují všem samicím pásku na pravé křídlo a samcům na křídlo levé, návštěvníci zoo mají tedy sami možnost rozpoznat ve skupině samici od samce. Po výsledcích veterinárního vyšetření byli spojeni s dosavadní pěticí tučňáků, kteří prostředí expozice i chovatelé již znají. Stávající tučňáci budou napomáhat novým tučňákům s celkovou adaptací na nové prostředí. Současně naše zoo chová patnáct jedinců v poměru pohlaví osm samců a sedm samic,“ uvádí vedoucí zoologie Ing. Petra Padalíková.

2109tucnacikz2

Foto: ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

Ústecká zoologická zahrada je od roku 2017 jedinou v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), kde můžete tučňáky brýlové spatřit a v roce 2019 došlo k prvnímu úspěšnému odchovu. Spodní bazén byl v posledních měsících doplněn řadou velkých kamenů, které poskytují tučňákům přirozenější prostředí. Bylo nainstalováno také nové vzduchování, které přispívá k pohybu vody v bazénu a spolu s kameny působí jako estetický prvek. Expozice tučňáků je svou rozlohou pláže i vodního prostředí koncipovaná k chovu početnější kolonie, než jakou je v současné době obývána. Ve spolupráci s koordinátorem evropského chovu tučňáků brýlových bude snaha do budoucna rozšířit stávající skupinu na zhruba dvojnásobek aktuálního počtu,“ doplňuje zoolog Lukáš Ševcovic.

2109tucnacikz3

Foto: ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

„Tučňáci brýloví jsou jedinými zástupci svého rodu obývající africký kontinent. Vyskytují se na jeho jižním výběžku, v Jihoafrické republice a Namibii. Růžová oblast kolem očí, která těmto ptákům propůjčila druhové jméno, je zodpovědná za termoregulaci těla. Tučňáci tráví část roku na otevřeném moři a v období reprodukce vyhledávají písčité pláže, kde si přirozeně hloubí hnízdní nory. Jelikož se jedná o zvířata žijící v koloniích, v menším počtu jedinci strádají a vystresovaná zvířata jsou často náchylnější k různému onemocnění. Nárustem počtu jedinců, chovaných v naší zahradě, dojde i ke zlepšení welfare a celkové životaschopnosti celé tučňáčí skupiny,“ uzavírá tiskový mluvčí Matěj Kynšt.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-teplicko.cz | Linelab.cz