Pátek 22. leden 2021
Svátek má Slavomír

Bílina - V listopadu schválili zastupitelé města Bílina schodkový rozpočet na rok 2021. Schodek činí necelých 50 milionů korun a bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let.

Tak jako letošní rok, bude i příští rok poznamenán pandemií koronaviru. V příštím roce je tedy předpokládaný propad příjmů, a to zhruba o 30 milionů, a to zejména v daňových příjmech, jelikož klesly sdílené daně od státu. Zastupitelé schválili celkové příjmy ve výši 365 milionů korun a výdaje ve výši necelých 415 milionů korun. “I přes pokles příjmů se město Bílina snaží v příštím roce investovat. Kapitálové výdaje plánuje ve výši 82 milionů korun, ale zároveň se snaží šetřit na straně běžných výdajů, které pro rok 2021 byly ponechány ve stejné výši jako v roce 2020, a to 333 milionů korun,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Mezi nejdůležitější investiční priority patří například nové parkovací plochy, na které jsou připravené tři miliony korun. Dále jsou v plánu přípravné práce v podobě projektových dokumentací v celkové výši 1,43 milionu korun na konkrétní akce parkovišť, jako je ulice ČSA, Litoměřická, Fügnerova, Aléská, Jižní, Čapkova, Za Chlumem za blokem 6, na křížení ulic Jiráskova a Jižní či vybudování nového parkoviště v areálu HNsP. “Významnou investiční akcí bude vybudování parkovací plochy za zimním stadionem, kde město Bílina předpokládá investici ve výši šest milionů korun. Připravuje se též zadání studie na tři až čtyři parkovací domy na území města,” konkretizovala starostka.

Čekají nás vylepšení ve školství

V rozpočtu jsou též připraveny finance na investiční akce ve školách, domě dětí a mládeže či v základní umělecké škole a knihovně. “Jedná se o investice do nové odborné učebny a bezbariérovosti v ZŠ Aléská, do studie na rozšíření činností DDM do půdních prostor budovy a rekonstrukce WC pro vozíčkáře či sanace suterénu, nebo na investiční akce v budově základní umělecké školy a knihovny, kde dojde k vybudování výtahu za cca 1,9 milionu korun a rekonstrukci oken, opravě fasády a střechy,” doplnila místostarostka města Marcela Dvořáková.

Nový objekt na koupališti

Rekreační a sportovní zařízení, která mají ve své správě technické služby, budou rovněž modernizována. V příštím roce proběhne významná investiční akce na koupališti Kyselka. Bude provedena demolice stávajícího správního objektu s bytem správce autokempu a bude vystavěn zcela nový správní objekt s bytem správce, který bude sloužit jako zázemí jak pro koupaliště, tak pro autokemp. Celá akce demolice i výstavba je rozpočtována na 13,7 milionu korun. Projektové dokumentace jsou plánované na přípravu rekonstrukce správní budovy na tenisových dvorcích a na rekonstrukci zimního stadionu. Areál Hornické nemocnice s poliklinikou čeká rozsáhlá rekonstrukce kanalizace z důvodu opakujících se havárií, která je ještě původní z 60. let minulého století. Rekonstrukce kanalizace bude stát zhruba 12 milionů korun. Město ve svém rozpočtu také počítá s vybudováním nového parkoviště.

Dobrovolní hasiči se dočkají nové hasičské zbrojnice. Do rozpočtu roku 2021 byla schválena částka ve výši 1,35 milionu korun na projektovou dokumentaci pro výstavbu nové hasičské zbrojnice, která by měla vyrůst v sídlišti Za Chlumem. Stavební úpravy přízemních prostor v budově městské policie v Želivského ulici jsou plánovány na tři miliony korun.

V roce 2021 začne první etapa rekonstrukce povrchu mezi garážemi u pasovky, tato akce bude mít tři fáze a dokončena by měla být v roce 2023. Příští rok bude také zahájena výstavba nového veřejného osvětlení podél řeky Bíliny od centrální školní jídelny na Kyselku.

Dále se ve městě začnou budovat první hnízda podzemních popelnic. Rekonstrukcí by měla projít radniční věž, která je pro veřejnost uzavřena kvůli špatnému technickému stavu ochozů.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-teplicko.cz | Linelab.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací